T: 06-43572408 | E: info@terraglas.nl
NL Handleiding broedmachines

0.00

NL Handleiding broedmachines

0.00

Deze NL handleiding is voor alle broedmachines bruikbaar.

VA-48 Instructie:

Wat vindt u in uw verpakking: schuimbescherming broedmachine stroom draad instructieboekje Inhoud:

1. Het testen van uw apparaat voor de eerste keer.

2. Instellen van de temperatuur.

3. Temperatuur alarm parameterinstellingen (AL en AH).

4. Vochtigheid alarm parameterinstellingen (AS).

5. kalibreren temperatuursensor lezen (CA).

6. Temperatuur Boven- en ondergrens set (HS en LS).

7. Verwarmingselement (HU en HD).

8. Weergave Symbolen.

9. Het gebruik van uw incubator.

1. Testen van je toestel voor de eerste keer gebruik: 1.1 Sluit het ei keermotorstekker aan de controle stekker in het ei compartiment. 1.2 Sluit de bijgeleverde voeding aan op de achterkant van het toestel en uw stroombron. 1.3 Schakel de stroombron in. 1.4 Schakel uw apparaat aan. 1.5 Er zal nu een alarm klinken wegens de lage temperatuur / luchtvochtigheid. 1.6 Druk op een van de groene knoppen om het alarm te annuleren. 1.7 Door het openen van de incubator en het vullen van de water kanalen zal de luchtvochtigheid waarde toenemen. 1.8 Laat nu het apparaat voor 2 uur lopen totdat de keermotor een keer draait.

2. Instellen van de temperatuur 2.1 Druk op “SET” eenmaal. 2.2 Druk op “+” of “-” om de gewenste temperatuur te selecteren. 2.3 Druk op “SET” nogmaals om af te sluiten 3. Temperatuur alarm parameterinstellingen (AL en AH) De temperatuur alarm is in de fabriek ingesteld op geluid op 1 graden Celsius boven of onder de ingestelde temperatuur. Dit is voldoende en je hoeft deze instellingen niet te wijzigen.

3.1 Lage temperatuur alarm parameter. (AL) 3.1.1 Houd “SETT” gedurende 3 sec. 3.1.2 Druk “+” of “-” totdat code “AL” verschijnt in het temperatuur scherm. 3.1.3 Druk de “SET” 3.1.4 Druk “+” of “-” om de gewenste ondergrens van het alarm instelwaarde te wijzigen. 3.2 Hogere instelling temperatuur parameter alarm (AH) 3.2.1 Houd “SETT” gedurende 3 sec. 3.2.2 Druk op “+” of “-” tot de code “AH” verschijnt in het temperatuur scherm. 3.2.3 Druk de “SET” 3.2.4 Druk “+” of “-” om uw gewenste hogere alarm instelling aan te passen.

4. Vochtigheid alarm parameterinstellingen (AS) De luchtvochtigheid alarm is in de fabriek ingesteld om af op 45% luchtvochtigheid. Dit is voldoende en je hoeft deze instellingen niet te wijzigen. 4.1 Lage luchtvochtigheid alarm parametering. (AS) 4.2 Houd “SETT” gedurende 3 sec. 4.3 Druk op “+” of “-” tot de code “AS” verschijnt in het temperatuur scherm. 4.4 Druk op “SET” 4.5 Druk “+” of “-“om de gewenste ondergrens van het alarm in te stellen. 5. kalibreren temperatuursensor aflezing (CA). De thermometer waarde is ingesteld op 0 graden Celsius. Het uitlezing van de thermometer kan worden aangepast als u vindt dat de temperatuurmeting is onjuist t.o.v. van een geijkte thermometer.

5.1 Het kalibreren van de meting temperatuursensor. (CA). 5.2 Houd “SETT” gedurende 3 sec. 5.3 Druk op “+” of “-” tot de code “CA” verschijnt in de temperatuur scherm. 5.4 Druk op “SET” 5.5 Druk op “+” of “-” om aan de juiste meting aan te passen. – Let op dat de aanpassing het verschil is tussen de thermometer en moet worden aangepast door “-” als de temperatuurwaarde van de incubator hogere normale waarde (waarde aangeeft +) en indien de incubator lezing te laag is.

6. Temperatuur Boven- en ondergrens set (HS en LS) HS – (High Set) en LS – (Low Set) stellen de grens van het instelbereik van de gewenste temperatuurinstelling (incubatie temperatuur aanpassing). Als HS wordt ingesteld als 38,2 en LS wordt ingesteld als 37.4, wordt de gewenst temperatuur (incuberen temperatuurregeling) kan alleen worden gewijzigd 38,2-37,4, zodat de minimale temperatuur blijft beperkt tot 37,2, zelfs als de “-” op het indrukken gehouden wordt. Hetzelfde geldt voor de hoge ingestelde limiet. – Dit is om het per ongeluk uit instelbereik temperatuur te voorkomen.

7. Verwarmingselement (HU en HD) Parameter HU en HD, is ingesteld door de fabrikant en het is niet de bedoeling dat dit door de gebruiker wordt aangepast. HU – De standaardinstelling is 18 (het is opwarm energie-instelling, het regelen van de start- up macht om de verwarming te brengen tot de gewenste temperatuur instelling (incubatie temperatuur aanpassing). Instelbereik 1 ~ 90. HD – De standaardinstelling is 11 ( laag energie-instelling, het controleren van de macht om de verwarming op de gewenste temperatuurinstelling (incuberen temperatuur aanpassing) .Setting Range 1 ~ 80.

8. Weergave Symbolen Aantal Symbool Betekenis fabrieksinstelling 3.1 (hierboven) AL Lage temperatuur alarm parameter instelling 1 graden C 3.2 (boven) AH Hogere temperatuur parameter alarm omgeving 1 graden C. 4.1 (boven) AS Lage luchtvochtigheid alarm instellen van parameters 45% 5.1 (hierboven) CA kalibreren van de temperatuursensor aflezing 0 graden C 6 (boven) HS Temperatuur hogere limiet ingesteld 39.5oC 6 (boven) LS Temperatuur ondergrens set 30oC 7 (boven) HU Verwarming start op 18 7 (boven) HD Verwarming stopt op 11 9.

Het gebruik van uw Incubator

1. Test je incubator om te zien of hij naar behoren functioneert.

2. Sluit het ei keer plug aan de controle stekker in het ei compartiment.

3. Vul een of beide waterkanalen afhankelijk van de lokale luchtvochtigheid.

4. Stel de eieren met de puntige kant naar beneden.

5. Sluit het deksel en schakel de incubator.

6. Druk op de reset-knop (linker groene knop) om te resetten en de dag begint de teller op “0”.

7. Houd een oogje op de luchtvochtigheid lezen en vul het water kanalen als dat nodig is.

8. Op dag 18 moet u de lade met het draaimechanisme te verwijderen en plaats de eieren bovenop hij bodemrooster.

9. Tegelijkertijd is het belangrijk om zowel waterkanalen vullen voor het vergroten van vochtigheid. (dit is zeer belangrijk dat de eierschalen zacht genoeg is voor de kuikens om door te breken).

10. Je moet nooit de deksel te lang openstaan wanneer de kuikens beginnen uit te komen. Als je dat doet, het verlies van luchtvochtigheid zal de eierschalen van de  niet uitgekomen eieren uit te drogen en ze zullen niet in staat om door het ei te breken.

Categorie: .